JURADO

Carmina Jambrino

Catedrática de Escuela Universitaria del área de Comercialización e investigación de mercados.

Elena Cejudo

Directora Creativa

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx